Search This Blog

Tuesday, March 11, 2008

a winebibber's prayer

Printed on a shirt displayed at Highland Souvenir (SM Baguio):

“Dalangin ko kay San Miguel


na isakay ako sa Red Horse


patungo sa White Castle


doon sa Barcelona


para makilala ang Generoso


at mabait na Emperador


na Alfonso


at manood ng mga Matador


habang umiinom ng Fundador.


HIK!”

No comments: