Search This Blog

Monday, February 18, 2013

DR. ALBERT BACDAYAN lectures @ UP Baguio


2 comments:

Farland Valera said...

inangay.. kayyad ko kuma na umali sina sir scott ngim wad mit klasek... uwad tu ngata payang akum na?

popoy said...

nu maatod apo bacdayan copy jit lecture na, atjak sika. cheers :)